Associazione N.E.T.

Associazione N.E.T. е сдружение с нестопанска цел, основано през 2001 г. от експерти в сектора на обучението и образованието. Дейността на NET е насочена преди всичко към хора в неравностойно положение като жени, трайно безработни, възрастни хора, хора с увреждания и мигранти, като ги подкрепя в процеса на социалната им интеграция.

Асоциацията е много активна на местно и регионално ниво, като си сътрудничи с обществени организации и институции като регионални власти, общини, местни здравни звена (ULSS), университети, търговски камари и др., а също и на европейско ниво, като е партньор в редица европейски проекти. Associazione N.E.T. допринася за местното и регионалното развитие чрез организирането на дейности и разработването на устойчиви общностни проекти и програми. В последните години асоциацията се насочи към справедлив и устойчив тип дейности, развивайки иновативни действия и подкрепяйки нови идеи. Новите и цели са свързани със справедливото предприемачество, околната среда, органичното/биодинамичното земеделие, здравословното готвене и хранене, устойчивия туризъм.

Existing user login and new user registration.

Existing user
New user

Login

Skip to content