Check-IN – Cooperation and Development

Associação Check-IN – Cooperação e Desenvolvimento (Асоциация Check-IN – Сътрудничество и развитие) е организация с нестопанска цел, основана през 2010 г., базирана в Бежа, но оперираща и в Лисабон, Португалия. Сдружението работи в тясно сътрудничество с публични и частни субекти, като активно участва в дейности за подобряване качеството на живот.

Организацията се фокусира основно върху мобилността на младежи и възрастни, неформалното образование, сътрудничеството и развитието на организации и лица, като регулярно работи с други институции, общини, университети и други висши учебни заведения в Европа и по света (разработване на проекти в Бразилия, Танзания, Непал, Аржентина, Мексико и Перу).

Основните цели на Associação Check-IN – Cooperação e Desenvolvimento са:

  • Стимулиране на възможностите за учене през целия живот
  • Насърчаване и промотиране на социалната интеграция, образованието за устойчиво развитие и социалното предприемачество.

За да постигне целите си, Check-IN организира широк набор от различни дейности (местни и международни), които включват уъркшоп-и, семинари, дейности за изграждане на екип и курсове за обучение. Организацията работи пряко по проекти по KA1, KA2 и спорт в рамките на програма Еразъм+, програма „Европа за гражданите“ и програма „Хоризонт 2020“ на Европейската комисия, както и програми за доброволчество, като тези по програмата „Европейски корпус за солидарност“ (Бивша европейска доброволческа служба). В допълнение сдружението е точка на Eurodesk в Лисабон и Бежа.

Основната цел на Associação Check-IN – Cooperação e Desenvolvimento е да даде възможност на младежите да развиват техните собствени идеи, да бъдат активни и да изграждат предприемачески дух. За да отворят хоризонта си, съвременните младежи имат потребност от този вид дейности не само на национално, но и на международно ниво.

Existing user login and new user registration.

Existing user
New user

Login

Skip to content