Модул 1: Въведение в общите блага

Обучението по този модул ще отнеме 23 часа.
Част 1: Какво представляват общите блага? Концептуална рамка (8ч)
Част 2: Идентифициране на общите блага в конкретния район и връзката между тях и местното устойчиво развитие (5ч)
Част 3: Управление и организация на общите блага (5ч)
Част 4: Набиране на средства и други видове ресурси? (5ч)

Модул 2: Ангажираност на предприятието в обществен интерес

Обучението по този модул ще отнеме 20 часа.
Част 1: Как да изградите общност около общ проект? (5ч)
Част 2: Как да ангажирате Вашата общност (присъствени и онлайн процеси)? (5ч)
Част 3: Как да разрешите конфликт в предприятие в обществен интерес? (5ч)
Част 4: Как да създадете подходяща комуникационна кампания? (4ч)

Модул 3: Стартиране на предприятие в обществен интерес

Обучението по този модул ще отнеме 20 часа.
Част 1: Различия при предприятията от обществен интерес (4ч)
Част 2: Нашата група от предприемачи (4ч)
Част 3: Как да дефинирате по-добре идеята си? Канава на бизнес модел. (4ч)
Част 4: Как в действителност да проектирате Вашето предприятие в обществен интерес? Бизнес планът (8ч)

Existing user login and new user registration.

Existing user
New user
Login form
Registration form

Login

Skip to content