Част 1: Какво представляват общите блага? Концептуална рамка Модул 1 Част 1 Обучителен план Презентация 1 - Дефиниране на общите блага Презентация 2 – Спорни аспекти, свързани с общите блага – заплахи и възможности Презентация 3 – Активиране на общите блага – институцията на кооператива Презентация 4 – Системи и рамки 1: Социални екологични системи Презентация 5 – Различни видове блага в пула с общите блага Списък с допълнителни ресурси A General Framework for Social-Ecological Systems Constructing Commons in the Cultural Environment Operationalizing the Social-Ecological System Framework The Tragedy of the Commons Част 2: Идентифициране на общите блага в конкретния район и връзката между тях и местното устойчиво развитие Част 3: Управление и организация на общите блага Обучителен план Доклад на Euricse в съкратен вид Част 4: Набиране на средства и други видове ресурси? Обучителен план Стратегии за набиране на средства Как да финансирате бизнес идеята си

Existing user login and new user registration.

Existing user
New user

Login

Skip to content